PROTECŢIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR

„Responsabilitate şi durabilitate!”

„Responsabilitate şi durabilitate!”

Urmărire

24h-SUPPORT
+40 727 352 661


Hartl Carrier consideră protecţia mediului înconjurător o preocupare esenţială. Suntem conştienţi că activitatea noastră în calitate de companie de transport internaţional implică un grad ridicat de responsabilitate ecologică şi socială. Luăm în serios această responsabilitate și respectăm în consecință toate legile și reglementările aplicabile. În plus, suntem angajați în utilizarea cât mai economică şi mai eficientă a resurselor deficitare. Problemele ecologice şi factorii sociali conecşi au influenţat întotdeauna direcţia companiei şi vor continua să asigure şi în viitor minimizarea oricărui impact ecologic negativ.

Măsurile următoare dovedesc utilizarea responsabilă a resurselor cu impact ecologic:

  • Tehnologia motoarelor din vehiculele noastre respectă cele mai exigente standarde curente pentru emisiile de noxe şi de zgomot. Până la sfârşitul anului 2014, 50% din parcul nostru auto se va conforma standardelor de emisii Euro 6.
  • Lucrările de reparaţii şi întreţinere se efectuează exclusiv în ateliere specializate.
  • Se utilizează doar lubrifianţi ecologici şi garantăm eliminarea corectă a acestora.
  • Minimizăm poluarea cauzată de traficul camioanelor prin utilizarea  programării informatizate, a devierilor şi a sistemelor de navigare, precum şi a transportului combinat. De asemenea, menţinem cât mai mic numărul curselor la gol evitabile.
  • Şoferii noştri sunt instruiţi special în şofatul economic.
  • Informarea şi instruirea angajaţilor noştri în problemele ecologice este una din preocupările noastre permanente şi instructajele au loc periodic.
  • Nu transportăm materiale periculoase şi evităm astfel riscul de accidente cu impact ecologic negativ etc.


Implementarea strategică a conținutului listat este responsabilitatea conducerii superioare. Implementarea operațională este efectuată de persoana responsabilă de calitate și mediu, de șefii de ateliere și de toți angajații cu funcţii executive sau manageriale.