Новини

„Обяд не само за тялото, а и за душата“

HARTL дарява на "Casa Pater Berno" в Bacova/Тимиш.Дневният център за деца "Каса Патер Берно" в Баков, окръг Тимиш е част от федерация „Каритас” към епархия Тимишоара и работи от 2009 г.
Основните цели на Центъра са превенция на бягството от и напускането на училището, както и институционализацията на децата чрез предоставяне на топла храна и дейности по обгрижване, образование, отдих, социализация и съвети. Лозунгът на Дневния център е "Обяд не само за тялото, а и за душата",казва г-н Херберт Грут, генерален директор на федерация «Каритас» при епархия Тимишоара.

Мисията на Центъра " Каса Патер Берно" ca деца от семейства в риск от социално изключване и деца с увреждания. През 2013 г., 34 деца от класовете I-VIII са се възползвали от подкрепата на Центъра " Каса Патер Берно".

През 2013 г., групата «Хартл” отново дари значителна парична сума на федерация „Каритас” към епархия Тимишоара, като по този начин си спазва обещанието да допринася непрекъснато в подпомагането на деца в нужда.